top of page

EMDR 
 

EMDR (Eye Movement Desensitization) - czyli terapia odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych.

Francine Shapiro, amerykańska psycholog kliniczna, wprowadziła terapię EMDR w celu przetwarzania traumatycznych wspomnień. Jej głównym celem było skierowanie tych wspomnień z negatywnych do bardziej adaptacyjnych form, poprawiając w ten sposób funkcjonowanie jednostki. Francine Shapiro odkryła, że szybkie, powtarzające się ruchy oczu mają znacząco redukujący wpływ na poziom lęku doświadczanego przez jednostkę, która uprzednio przeżyła traumę.

Organizm ludzki posiada wbudowany psychofizjologiczny system przetwarzania informacji, którego celem jest utrzymanie równowagi na poziomie fizjologicznym. Dane są analizowane do momentu osiągnięcia adaptacyjnego rozwiązania, co oznacza stworzenie odpowiednich połączeń w mózgu pozwalających na naukę i przechowywanie przydatnych schematów dotyczących przeżywania i działań, co pomaga radzić sobie zarówno z trudnymi wydarzeniami, jak i codziennym stresem.

W wyniku poważnej traumy, ten naturalny system przetwarzania informacji może przestać prawidłowo funkcjonować. Informacje uzyskane podczas traumatycznego doświadczenia, zawierające obrazy, dźwięki, emocje i odczucia fizyczne, mogą być przechowywane w sposób dysfunkcjonalny, nieprawidłowo przetworzony,  W rezultacie, gdy jakieś zdarzenie z przeszłości staje się teraźniejszością, pojawiają się nieadaptacyjne reakcje, przeżywanie wciąż tych samych, pierwotnych i równie intensywnych emocji.

Jak działa EMDR ???

W trakcie terapii EMDR , podczas bilateralnej stymulacji obu półkul w tym samym czasie, dochodzi do skutecznego przekształcenia zmagazynowanych treści poznawczych poprzez zintegrowanie zakodowanego doświadczenia w odpowiednich strukturach mózgu. Proces ten umożliwia efektywne połączenie traumatycznego wydarzenia z całą gamą innych doświadczeń, co przyczynia się do jego odseparowania od bieżącej świadomości. Za sprawą skutecznego włączenia urazu w kontekst szerszy niż tylko jego negatywny wymiar, traumatyczne wydarzenie przestaje dominować nad codziennym funkcjonowaniem. To, co wcześniej mogło być źródłem zakłóceń, staje się jedynie jednym z elementów przeszłości – "rozdziałem zamkniętym". W efekcie wspomnienie tego wydarzenia nie oddziałuje już destrukcyjnie na nasze codzienne życie. Terapia EMDR umożliwia nam odnalezienie równowagi i spokoju, pozwala na przewartościowanie traumatycznego doświadczenia i przekształcenie go
w konstruktywny element naszej historii życiowej.

EMDR - stymulacja bilateralna

Kiedy i dla Kogo Terapia EMDR ???

Początkowo opracowana jako narzędzie wspomagające osoby po przeżyciu traumy i intensywnych stresorów, zdobyła uznanie przede wszystkim w kontekście leczenia PTSD.
Aktualne badania naukowe sugerują, że EMDR jest skuteczny również w przypadku wielu innych trudności psychicznych:

  • zaburzenia lękowe,

  • depresja,

  • uzależnienia,

  • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne,

  • zaburzenia nastroju,

  • zaburzenia odżywiania,

  • zaburzenia osobowości.

Terapia EMDR jest uniwersalną metodą i może być stosowana niezależnie od wieku czy stanu zdrowia fizycznego Pacjentów (nie ma przeciwwskazań w przypadku osób chorych na choroby przewlekłe lub nowotworowe). 

 

Fazy EMDR

EMDR składa się z ośmiu faz:


 

Faza 1 w EMDR
Faza 2 w EMDR
Faza 3 w EMDR
Faza 4 w EMDR
Faza 5 w EMDR
Faza 6 w EMDR
Faza 7 w EMDR
Faza 8 w EMDR
Bibliografia
bottom of page