top of page
Cute Girl

Oto kilka pytań, które najczęściej padają.........
Jeśli jest jeszcze coś, co chciałbyś/chciałabyś wiedzieć, skontaktuj się ze mną, aby uzyskać więcej informacji.
Dołożę wszelkich starań, aby odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania.

1. Czy w gabinecie obowiązuje tajemnica ?

 

Wszystko o czym będziemy rozmawiać jest objęte tajemnicą. W szczególnych sytuacjach tylko sąd lub prokuratura może zwolnić psychologa z tajemnicy. Wyjątki dotyczą sytuacji, gdy psycholog dowiaduje się
o: zamiarze popełnienia poważnego przestępstwa, zagrożeniu czyjegoś życia lub zdrowia.

2. Jak długo trwa psychoterapia ?

W zależności od złożoności i głębokości problemu psychoterapia może trwać od kilku miesięcy nawet do kilku lat.

3. Ile trwa wizyta ?

Wizyta trwa 50 minut..

4. Jakie mogą być korzyści z terapii ?

*znalezienie nowych sposobów rozwiązania trudności,

*zredukowanie lęku i cierpienia, przywrócenie poczucia spokoju i równowagi,

*lepsze radzenie sobie ze stresem i napięciem,

*podniesienie samooceny,

*określenie konkretnego planu działania oraz jego realizacja,

*przyjrzenie się swoim myślom i emocjom,

*odkrycie schematów zachowań, wypracowanie nowych sposobów działania,

*uzyskanie większego poczucia sprawczości,

*poprawa w relacjach z innymi i czerpanie większego zadowolenia z życia.

5. Jak umówić wizytę ?

W celu umówienia się na wizytę do psychologa/psychoterapeuty należy skorzystać z dostępnego kalendarza wizyt. W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt pod adresem: bp@izerskaterapia.com

6. Czy psycholog/psychoterapeuta może wystawić mi receptę na leki oraz zwolnienie lekarskie ?

Psycholog/psychoterapeuta nie ma uprawnień do przepisywania leków, ani do wystawiania zwolnienia lekarskiego - takie prawo posiada jedynie lekarz.

7. Jaka jest różnica pomiędzy psychologiem, psychoterapeutą, a psychiatrą ?

Psycholog to osoba, która ukończyła studia na poziomie magisterskim na uczelni wyższej. Psycholog, który nie doskonali swoich umiejętności na kursie psychoterapii nie ma kompetencji do prowadzenia procesu psychoterapii.

Psychoterapeuta to osoba, która po ukończeniu studiów na poziomie magisterskim (często absolwent psychologii, pedagogiki, socjologii, medycyny) podjęła wieloletnie podyplomowe szkolenie w psychoterapii. Psychoterapeuta, nie będący psychologiem, nie ma kompetencji do specyficznych czynności psychologa np. diagnozy za pomocą testów psychologicznych.

Psychiatra to lekarz medycyny, który ukończył specjalizację z psychiatrii, czyli dziedziny zajmującej się leczeniem zaburzeń psychicznych (dorosłych lub dzieci i młodzieży). Może mieć dodatkowo kwalifikacje psychoterapeuty. Psychiatra może przepisywać leki, kierować na leczenie szpitalne, wypisywać zwolnienia. 

8. Czym jest kontrakt terapeutyczny ?

Kontrakt terapeutyczny jest ustną lub pisemną umową między terapeutą a pacjentem. Dotyczy ona uzgodnienia celu i zakresu oddziaływań, sposobów postępowania (termin spotkań, cele pracy, długość jej trwania, zasady współpracy, odwoływania spotkań, płatności). Niektóre kwestie mogą ulec zmianie w toku dalszego kontaktu, jednak rozpoczęcie psychoterapii wymaga wstępnego, zgodnego, jednolitego stanowiska psychoterapeuty i pacjenta.

9. Kiedy zakończyć psychoterapię ?

W trakcie pierwszych konsultacji wspólnie z terapeutą ustala się cele terapeutyczne. W zależności od ich charakteru i złożoności, osiągnięcie ich zajmie mniej lub więcej czasu. Cele mogą zmieniać się podczas sesji, mogą też pojawiać się zupełnie nowe. Jeżeli widzisz, że Twoje cele zostały osiągnięte, wtedy warto pomyśleć o zakończeniu spotkań. Gdy czujesz, że Twoja jakość życia uległa znacznemu polepszeniu, jesteś bardziej otwarty, poprawiły się Twoje relacje z innymi i z samym sobą, nie potrzebujesz takiego wsparcia, jak na początku- jest to wymierny znak, że współpraca ze specjalistą dobiega końca. Dobrym sposobem jest ograniczenie ilości spotkań tak, aby dłuższe przerwy między sesjami pomogły
Ci zaadaptować się do nowej rzeczywistości bez terapeuty.

bottom of page