top of page
Pochylenie

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności serwisu www.izerskaterapia.com ( dalej: „Polityka”)

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu znajdującego się pod adresem www.izerskaterapia.com lub innych serwisów tworzonych przez Izerska Terapia Beata Piróg, które odnoszą się do tej strony akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie oraz w Regulaminie Serwisu izerskaterapia.com .

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, nie udostępniaj żadnych danych dotyczących Twojej osoby.

Izerska Terapia Beata Piróg zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce.  Każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z serwisów, których administratorem jest Izerska Terapia Beata Piróg obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nigdy nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów www.izerskaterapia.com .

Informacje ogólne:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Izerska Terapia Beata Piróg z siedzibą przy ul. Srebrnogórskiej 7/3,
50-536 Wrocław; REGON: 020172613, NIP: 896-266-94-84 zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres email bp@izerskaterapia.com .

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować poprzez email bp@izerskaterapia.com .
Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. W przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje niezgodnie z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i  wdrożoną Polityką Prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych lub wycofania udzielonej zgody marketingowej. Dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

6. Jednocześnie chcielibyśmy poinformować Cię, że izerskaterapia.com może zaktualizować niniejszą Politykę prywatności.
O wszystkich zmianach zostaniesz poinformowany drogą mailową. Zmiany dotyczące praw użytkownika nigdy nie będą dokonywane bez uprzedniej prośby o zgodę oraz ich akceptację.

 

Informacje w formularzach:

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi.

 

Informacja o plikach cookies:

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
7. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

8.Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony www.

Udostępnienie danych:

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Twoje dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych tj. operatorom pocztowym, firmom kurierskim, kancelariom prawnym, firmom księgowym, dostawcom i serwisantom usług IT.

3. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

4. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

Polityka Prywatności: Witaj
bottom of page